O tym, że biznesowo najciemniej pod latarnią...

O tym, że biznesowo najciemniej pod latarnią...

Autor: Józef Romanowski | Opublikowano: luty-27-2015 | Kategoria: Mokrsko
Tagi:

W ubiegłym roku Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S.A. poinformowała gminy o pomyśle nałożeniu na nie obowiązku wykupu urządzeń oświetlenia drogowego. W województwie łódzkim na króliki doświadczal...

O tym, że mają wykupić lampy drogowe wójt gminy Mokrsko, Tomasz Kącki, dowiedział się w końcówce sierpnia 2014 rok z oficjalnego pisma PGE. Oznaczało to, nie miał wątpliwości wójt, dodatkowe wydatki, niezrozumiałe tym bardziej, że gminy już od dawna same dbają o oświetlenie ulic, zlecając firmom p...

Mogłem nie kiwnąć palcem...

Mogłem nie kiwnąć palcem...

Autor: Józef Romanowski | Opublikowano: luty-27-2015 | Kategoria: Pątnów
Tagi:

Z Jackiem Olczykiem, wójtem gminy Pątnów, rozmawia Józef Romanowski ...

- Znał pan przed wyborem na wójta sytuację finansową gminy Pątnów? - Znałem... - To po co panu był ten pasztet? - ?!... - Grał pan przecież o fotel wójta jednej z najbardziej zadłużonych gmin w regionie. - Nie od razu o fotel wójta. Wszystko zaczęło się od społecznych protestów przeciwko budo...

Wszystko to z bezmyślności i niedbalstwa...

Wszystko to z bezmyślności i niedbalstwa...

Autor: Józef Romanowski | Opublikowano: luty-27-2015 | Kategoria: Wieluń
Tagi:

Sygnał do redakcji brzmiał alarmistycznie: przyjedźcie do Szynkielowa, zanim wydarzy się nieszczęście. Drogą na Konopnicę płynie woda, a po nocnych mrozach mamy tu taką „szklankę”, że to najprawdziwsz...

Pojechaliśmy w poniedziałkowy ranek. I wszystko potwierdziło się co do joty. Na odcinku od skrzyżowania do kościoła ścięta mrozem woda pokrywała niemal całą jezdnię. A pod obejściem Seweryny Waloch - w szczególności. Pani Seweryna ma 83 lata, ale kondycji - ho, ho! - można jej pozazdrościć. - Do...

Małżonkowie od pół wieku...

Małżonkowie od pół wieku...

Autor: Aleksandra Mazur | Opublikowano: luty-27-2015 | Kategoria: Biała
Tagi:

Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Taką przysięgę złożyli sobie pięćdziesiąt lat temu. Danego słowa dotrzymują do dziś. Aż chciałoby się zaśpiew...

Siedem par z gminy Biała świętowało swój małżeński jubileusz. W dowód uznania za pięćdziesięcioletnią miłość i wytrwałość otrzymali medale prezydenta Rzeczpospolitej. Uroczyste wręczenie odznaczeń odbyło się w miniony piątek w restauracji Skorpion. Wśród gości można było spotkać wicewojewodę łó...

Nie będzie wiatraków, będzie las...

Rozwiały się wątpliwości narosłe wokół budowy wiatraków na terenie gminy Ostrówek . Elektrowni wiatrowych nie będzie. Będą natomiast lasy, co niekoniecznie podoba się wszystkim mieszkańcom. Czyżby wię...

Cieszą się strażacy, cieszy się fryzjerka...

Przy tworzeniu budżetu gminnego samorządowcy z Pajęczna spojrzeli łaskawym okiem na budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowiskach. OSP doczeka się m.in. termomodernizacji ścian, docieplenia styrop...

Wójtowy rekonesans...

Wójt Marek Jednak postanowił wyjść do ludu. Odwiedził m.in. remizy strażackie w Woli Wiewieckiej i Wiewcu. Nie przeszkodziła mu w tym nawet awaria samochodu. ...

Prawdziwy Teksas...

Ewa Kopacz ma szanse na pozbycie się problemu ze strajkującymi rolnikami. Z odsieczą pani premier ruszył Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych (PZPRZ nie mylić z PZPR). W myśl programu, z jakim ...

Nauczycielka umiera na studniówce...

Odeszła nagle, najprawdopodobniej to był zawał. Śmierć Anety Szynczewskiej-Rzepki wstrząsnęła nie tylko szkołą w Praszce, w której uczyła, ale też całą gminą Skomlin, w której mieszkała i prowadziła s...

Wieluń dostrzeżony w trakcie obchodów w Dreźnie...

13 lutego przypadła 70 rocznica bombardowania Drezna we wschodnich Niemczech. Na trzydniowe uroczystości zaproszeni zostali również goście z Wielunia: Zofia Burchacińska, świadek wybuchu II wojny świa...

Kolejkowy horror...

Telefoniczny sygnał od czytelnika brzmiał dramatycznie: przyjeżdżajcie natychmiast do wieluńskiego szpitala, zanim zdarzy się jakieś nieszczęście. W ciasnych i dusznych korytarzach do okienka rejestra...

Nie będzie ani przewodniczącym, ani naczelnikiem. ...

W gminie Pątnów chyba już wszyscy wiedzą, że nowym wicewojewodą łódzkim został ich krajan. Jednak zanim Jarosława Klimasa powołano na to stanowisko, pracował jako naczelnik w wieluńskim starostwie, zo...

Podwójny gaz policjanta...

Miał 27 lat, siedmioletni staż pracy w Wydziale Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, a przed sobą dalszą policyjną karierę, z perspektywą wcześniejszej emerytury mundurowej włącznie. Tuż p...

Nasza Jedynka

Kulisy Powiatu Wieluń, Wieruszów, PajęcznoKulisy Powiatu Kłobuck

Komentarz naczelnego

 • Napisał

  Od kilkunastu już lat na kleszczowskiej, lokalnej scenie politycznej główne skrzypce odgrywa Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kleszczów. Potoczna nazwa – Rozwój. Skupia ono w sobie bardzo ''aktywne'' osoby z całej gminy. Właściwie wydawało się, że tego nic nie jest w stanie zmienić. Kolejne wybory wygrywał Rozwój, a sprawy gminy szły od 1998 roku w określonym w ''Strategii...

Kulisty TV

 1. Wiadomości Lokalne
 2. Polityka
 3. Obyczaje i Kultura
 4. Sonda
 5. Sport
 6. Inne

Wiadomości lokalne

Pożar składowiska odpadów...

Pożar składowiska odpadów...

Tumany dymu nad nietuszyńskim składowiskiem złomu napędziły stracha zarówno właścicielowi, jak i mieszkańcom wsi. ...

Nowa sekretarz...

Nowa sekretarz...

Po odejściu wieloletniej pracownicy gminy Teresy Żurek, w strzeleckim magistracie pojawił się wakat. Do konkursu na stanowisko sekretarza gminy zgłosiło się pięciu kandydatów. Tylko Magdalena Drewniak spełniła wszystkie wymagania formalne. ...

Posmarował ale nie pojechał...

Posmarował ale nie pojechał...

Pijany kierowca toyoty myślał, że za dwieście złotych łapówki uniknie kłopotów. Policjanci nie przystali jednak na jego ofertę. Jedyne co udało się wynegocjować amatorowi jazdy na podwójnym gazie, to noc na wygodnej pryczy w pajęczańskim komisariacie. ...

Od czego zależy wysokość alimentów na małoletnie dzieci?

W dzisiejszych czasach rozpada się coraz więcej małżeństw, trudna sytuacja gospodarcza skutkuje nie wywiązywaniem się przez zobowiązanych z obowiązku alimentacyjnego względem swoich dzieci. W takiej sytuacji warto wiedzieć jak wysokich alimentów na drodze sadowej można żądać od zobowiązanych do zapłaty.  Problematyka alimentów uregulowana została w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.  Zgodnie z art. 135. § 1 tego kodeksu  zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od dwóch przesłanek: usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zobowiązany ma obowiązek realizować tylko usprawiedliwione potrzeby, natomiast nie ma obowiązku realizowania potrzeb zbytkowych małoletnich dzieci.  Potrzebą zbytkową jest na przykład zakup co rok nowego komputera albo odzieży markowej czy też nauka kolejnego języka obcego. Sad zasądzając alimenty analizuje poziom życia zobowiązanego, ponieważ poziom życia dziecka powinien być równy poziomowi życia rodzica. Wysokość zasadzonych przez Sąd alimentów na dziecko zależy od takich czynników, jak wiek , stan zdrowia dziecka, zainteresowania i zdolności.  Każdy przypadek należy oceniać indywidualnie. Przykładowo  alimenty zasadzone na dziecko, które  wykazujące wybitne zdolności sportowe będą inne niż alimenty zasądzone na dziecko, które wymaga specjalistycznego leczenia oraz częstych wizyt u lekarza. Zasadą jest, że subiektywna ocena potrzeb uprawnionych do alimentów. Przesłankę wpływającą na zakres świadczeń alimentacyjnych stanowią majątkowe możliwości zobowiązanego. Przy ustaleniu wysokości alimentów nie bierze się pod uwagę faktycznie osiąganych dochodów, lecz uwzględnia się środki  pieniężne, które osoba dorosła i w pełni sprawna może i powinna uzyskać, przy dołożeniu należytej staranności, stosownie do swych sił umysłowych i fizycznych. W sytuacji, gdy zobowiązany do alimentów wykazuje, że obecnie jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, która nie osiąga żadnego dochodu,  to dla Sadu nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ Sad ma obowiązek ustalić jakie możliwości ma na przykład 30 latek, który z zawodu  mechanikiem w miejscu swojego  zamieszkania.  Jednocześnie przy ocenie możliwości majątkowych   ustala się jaki jest stan majątkowy zobowiązanego, ponieważ przy ustaleniu wysokości alimentów uwzględnia się nie tylko możliwości zarobkowe zobowiązanego, ale także posiadany przez niego majątek nieruchomy, ruchomy,  oszczędności oraz papiery wartościowe. Oznacz to, że gdy możliwosci  majątkowe zobowiązanego nie są duże, lecz posiada wartościowe przedmioty, to przy ustalaniu wysokości alimentów  Sąd bierze pod uwagę również to, że zobowiązany może spieniężyć swój majątek, aby  zaspokojone  zostały potrzeb uprawnionego. Na koniec tych rozważań  należy wspomnieć, ze zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym realizacja obowiązku alimentacyjnego może polegać na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego. Powyższy sposób ma zastosowanie jedynie w dwóch przypadkach: po pierwsze, wobec dziecka oraz osoby niepełnosprawnej. Wojciech Heluszka 

Pójdą do urn w połowie marca

Mieszkańcy okręgu nr 2 w Strzelcach Wielkich wciąż nie mają swojego przedstawiciela w radzie gminy. W wyborach samorządowych wskazali na Marka Jednaka, ale ten obejmując urząd wójta musiał zrezygnować z mandatu radnego. Jeszcze nie wiadomo kto zajmie jego miejsce w radzie – chętnych jest czterech.

Odpowiedzą za wandalizm i groźby karalne

W czwartkowe popołudnie (12 lutego) do pajęczańskiej policji wpłynęło zgłoszenie od właściciela jednej z posesji w Niwiskach, gdzie trzech młodych mężczyzn zniszczyło ogrodzenie i groziło ojcu właściciela.

Udogodnienia w magistracie

Punkt Obsługi Klienta rozpocznie w tym tygodniu funkcjonowanie w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie. Ma on usprawnienić komunikację pomiędzy mieszkańcami, a urzędem.

Młodzi beda mieli głos

Młodzieżową Radę Kultury powołano do życia w Czastarach. Bedzie ona funkcjonować przy miejscowym Gminnym Ośrodku Kultury.

Kanalizacja już gotowa

Uroczystego odebrania inwestycji pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska – I etap Pieczyska” dokonały samorządowe władze Wieruszowa. Wartość całego projektu wynosi blisko 3 miliony 700 tys. zł.

Nawrocka przyjmuje poselski mandat

18 lutego zaprzysiężona zostanie w Sejmie pochodząca z Wieruszowa Elzbieta Nawrocka. Dotychczasowa radna Sejmiku Woj. Łodzkiego z ramienia PSl obejmuje mandat po Mieczysławie Łuczaku, który został wiceprezesem NIK.

Miejscowi płacą w terminie

Gminne spółki wodne, kiedyś w bardzo popularne i prężnie działające, dziś przeżywają kryzys zarówno finansowy, jak i znaczeniowy. W Dzietrznikach - dla przykładu – tylko niespełna 40 proc. rolników opłaca składki na spółkę konserwującą rowy i urządzenia melioracyjne. A w gminie Czarnożyły – jak za dawnych czasów. Ponad 90 proc. rolników regularnie wnosi opłaty (10 złotych od hektara), a i wójt Andrzej Modrzejewski chwali spółkę, choć ta formalnie mu nie podlega.

Kolejna cegielnia idzie pod młotek

Kiedyś dawały chleb setkom rodzin, a gminie Mokrsko wpływy z tytułu podatków. Na placach produkcyjnych słychać było gwar i warkot silników, a z wysokich kominów wydobywał się dym, na znak, że praca wre. Dziś albo świecą pustkami, albo w ogóle ich już nie ma. Mowa o cegielniach, które znikają z gospodarczej mapy naszego regionu.

Obyczaje i kultura

Iwan Komarenko zaśpiewa dla działoszynianek...

Iwan Komarenko zaśpiewa dla działoszynianek...

8 marca, kobiety z gminy Działoszyn nie muszą się nudzić. Mogą wziąć udział w zorganizowanej przez magistrat imprezie, której gwiazdą będzie znany piosenkarz Ivan Komarenko. ...

O nudzie nie mogło być mowy...

O nudzie nie mogło być mowy...

W działoszyńskim domu kultury dzieci w czasie ferii nudzić się nie mogły. Pracownicy i dyrekcja zadbały bowiem o bardzo zróżnicowany program. Były zajęcia plastyczne, muzyczne, warsztaty kulinarne, teatralne, szybkiego pisania na klawiaturze, a także mini playback show i spotkania z policjantem oraz...

W muzeum się działo...

W muzeum się działo...

W czasie tegorocznych ferii zimowych w Muzeum Ziemi Wieluńskiej było wiele atrakcji, z których skorzystały najmłodsi mieszkańcy Wielunia i okolic. ...

Komiksowe warsztaty

Dzieci z gminy Wieluń miały okazję uczestniczyć w bardzo ciekawych zajęciach, prowadzonych przez malarza, grafika, autora i karykaturzystę w jednym – Szymona Teluka.

Przebogaty program ferii

Masę atrakcji dla dzieci i młodzieży przygotowali pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pajęcznie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się nie tylko zajęcia warsztatowe, ale także turnieje sportowe.

Ministranci stanęli w szranki

40  śmiałków wzięło udział w trzeciej edycji Rejonowego Turnieju Ministrantów, który 14 lutego odbył się w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Wieluniu. Zwycięzcami okazali się ministranci z klasztoru o. franciszkanów w Wieluniu.

Dekorowały sklejkowe ozdoby

W poniedziałek, 9 lutego, w czasie ferii zimowych odbyły się warsztaty rękodzielnicze ‘’Magiczny Świat’’, zorganizowane przez Stowarzyszenie Wierzchlesiaki przy współpracy z dyrektor Haliną Głuszek oraz wójtem Krzysztofem Bednarkiem.

Wystawa i giełda zwierząt ściągnęły tłumy

Wieluńska wystawa królików, gołębi i drobnego inwentarza ściągnęła do hali WOSiR-u tłumy setki wystawców i tłumy zwiedzający. Równie duże powodzenie miała giełda zwierząt zorganizowana na zewnątrz. To już 12 taka impreza w Wieluniu, a co ważne – największa tego typu w Polsce.

Wiedzą jak zrobić świąteczne ozdoby

W środę, 3 grudnia w sali świetlicy MGOKiS odbyły się  warsztaty projektowania świątecznych ozdób. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się jak wykonać wyjątkową bombkę techniką filcowania na sucho.

Historia pewnego powstania

W czwartek, 23 października, w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu, odbyło się spotkanie "Powstanie Warszawskie 1 sierpnia – 3 października 1944".

Za nami festiwal "Spoza chmur Wieruszowa"

W niedzielę, 26 października, zakończył się trwający trzy dni Międzynarodowy Festiwal Działań Nieobojętnych "Spoza chmur Wieruszowa". Wspierana przez gminę Wieruszów impreza jest bez wątpienia jednym z ważniejszych wydarzeń kulturalnych, a sam Wieruszów przez kilka dni był stolicą polskiej piosenki poetyckiej.

14. Konkurs Potraw Regionalnych w Stasikówce

19 października przedstawiciele gminy Mokrsko reprezentowali ją podczas 14. Konkursu Potraw Regionalnych w Stasikówce, w gminie Poronin. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Mokrsku pod przewodnictwem Elżbiety Wyrembak przygotowały kilka wspaniałych potraw, które zyskały uznanie jury konkursowego.

Wiadomości Sportowe

Gra Słowiana wołała o pomstę do nieba...

Gra Słowiana wołała o pomstę do nieba...

Okres przygotowawczy LKS Słowian Dworszowice Pakoszowe przed rundą wiosenną sezonu 2014/15 w pełni. Treningi wznowiono po przerwie zimowej już 15 stycznia na hali sportowej w Sulmierzycach, a 8 lutego zespół LKS Słowian rozegrał pierwsze spotkanie kontrolne z Wartą Osjaków występującą w Sieradzkiej ...

Młodziki z Rząśni pokonały tych z Pajęczna...

Młodziki z Rząśni pokonały tych z Pajęczna...

Młodzi wychowankowie Czarnych Rząśnia wygrywają swój pierwszy turniej w życiu. Triumfowali 14 lutego, podczas sportowej rywalizacji na hali gimnazjum w Pajęcznie. ...

Rywalizowali siatkarze...

Rywalizowali siatkarze...

Tym razem w Sokolnikach postawiono na siatkówkę. W minionych dniach zorganizowano tam Międzyszkolny Turnieju Piłki Siatkowej oraz Turniej Mini-Siatkówki. Uczestnicy rywalizowali o Puchar Wójta Gminy Sokolniki. ...

Policjanci grali w piłkę

Trzecią lokatę wywalczyli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji z Wieruszowa w XI Halowym Turnieju Piłki Nożnej Komend Powiatowych Policji o Puchar Starosty Powiatu Kępińskiego.

Trzecie miejsce Mariusza Ślęzaka w Mistrzostwach Polski!

Reprezentant Czarnej Damki Lututów wywalczył brązowy medal podczas niedawnych Indywidualnych Mistrzostw Polski w grze aktywnej. To pierwszy seniorski medal Mariusza Ślęzaka w tego typu rozgrywkach warcabowych.

Drugi słabszy wynik MKS-u z rzędu

MKS Wieluń przegrał na wyjeździe z AZS-em UW Warszawa 23:26 w sobotnim meczu rozgrywek III grupy II ligi w szczypiorniaku. Dla podopiecznych Tomasza Derbisa to drugi mecz z rzędu bez kompletu punktów, co kosztowało ich spadek na trzecie miejsce w tabeli.

WKS miał bramkarza przez niespełna godzinę

Rafał Kotecki doznał groźnie wyglądającej kontuzji głowy poczas niedawnego sparingu WKS-u Wieluń przeciwko Lechii Tomasz Mazowiecki. Bramkarz, który z Wielunia miał ochodzić, ale ostatecznie zdecydował się pozozstać w klubie, wystąpił w tym meczu niespełna 60 minut.

Pychyński w czołówce GP Gorzowa Śląskiego

Zawodnik z Wielunia zajmuje pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej w siódmej edycji Grand Prix Gorzowa Śląskiego w tenisie stołowym. Nasz zawodnik po dwóch turniejach jest więc liderem i faworytem do końcowego triumfu.

Park Starzenice najlepszy w Mistrzostwach LZS

Juniorzy ze Starzenic wywalczyli Mistrzostwo Powiatu Wieluńskiego LZS w piłce nożnej halowej. Podopieczni Łukasza Fornalczyka zdobyli 16 punktów i zostawili w tyle KS Ożarów oraz obrońców tytułu - GLKS Biała.

W weekend pierwsze szachowe emocje

W najbliższy weekend w Wieluniu rozegrany zostanie dwunasty noworoczny miting szachowy o puchar burmistrza Wielunia. Do zmagań może się zgłosić każdy chętny. Zapisy będą przyjmowane do najbliższego czwartku - do godziny 20:00.

Wielunianin drugim sportowcem w Polsce roku 2014

W miniony weekend podczas specjalnej Gali ogłoszone zostały wyniki Plebiscytu na 10 Najlepszych Sportowców Polski 2014. Wielunianin – Mariusz Wlazły – w tym szanownym gronie znalazł się na wysokim, drugim miejscu, wyprzedzając między innymi Roberta Lewandowskiego czy kolarza Michała Kwiatkowskiego.

Zmagania z uśmiechem na ustach - Mistrzostwa w Taekwondo w Wieluniu

Po raz kolejny to gospodarze wywalczyli pierwsze miejsce w niedawnych Mistrzostwach Ziemi Łódzkiej w Taekwondo. Zawodnicy z Wielunia w tyle zostawili między innymi swoich wyżej notowanych rywali z Kępna czy Kluczborka. To wielki sukces dla tego sportu w Wieluniu!

Pozostałe Wiadomości

Rysunkowa rubryka Andrzeja Nowaczyka

Sołtys Rychłowic Maciej Zgondek liczy na powiększenie liczby mieszkańców wsi. ...

0 : Komentarze Tweet!

Humor

Studenci się wybrali na egzamin. Czekają pod drzwiami sali. Nudziło im się więc zaczęli się bawić indeksami tak jak to się kiedyś grało monetami w podstawówce - czyj indeks zatrzyma się bliż...

0 : Komentarze Tweet!

Cicho nad ta małą, białą trumienką

Jest takie stare gruzińskie przysłowie: ''I wróg okaże współczucie, gdy bratu zabiją brata''. ...

0 : Komentarze Tweet!

Reklama

Reklama

Cyrus
Hades
BrukBudowa
Nadlesnistwo
realdom
finan
Usługi transportowe Sulmierzyce
Margonet
HGB
Restauracja Amfiteatr

Jesteśmy dla Was

Anna Olejnik-Strózik

+ Więcej

Krzysztof Pietrzak

operator kamery

+ Więcej

Przemysław Wiśniewski

grafik/dziennikarz

+ Więcej

Aleksandra Mazur

+ Więcej

Kontakt z redakcją

Tygodnik Kulisy Powiatu
ul. 18-go Stycznia 50a
98-300 Wieluń
tel: 43 843 07 77
tel: 43 841 07 66
sekretariat@kulisy.net
siedziba
Zamów Reklamę

Kulisy Powiatu
Reklama:
tel: 605 512 455
tal: 43 843 07 77
Aktualny cennik reklam >> pobierz

cennik

Pogoda w regionie

Mostly Cloudy

2°C

Wieluń

Mostly Cloudy

Humidity: 87%

Wind: 22.53 km/h

 • 3 Mar 2015

  Rain/Snow Showers 4°C -1°C

 • 4 Mar 2015

  AM Clouds/PM Sun 5°C -2°C

Reklama

Solpark Kleszczów